Co je to cit pro jazyk a jak jej získat

10. březen 2017 | 12.36 |

Jak je možné, že někteří lidé prostě vědí, který pojem, člen nebo slovesný čas do které věty patří, a nepotřebují si při tom přeříkávat žádná pravidla?

.

surprised baby

.

Je to velice zajímavá věc, ten jazykový cit. Někdy se na něj studenti pokoušejí vymlouvat ("ona ho má, já prostě ne a tak mi ty předložky nejdou"), jindy si ho toužebně přejí ("kéž bych ty členy uměl tak střílet od pasu jako on"). Málokdo se ale pídí po tom, zda ho lze nějak získat a pokud ano, jak.

Já jsem přesvědčená, že jazykový cit není nic vrozeného, tak, jako nikomu není vrozený žádný jazyk. Všichni máme vrozenou pouze větší či menší schopnost nějakému jazyku se naučit a jeho prostřednictvím se vyjadřovat. Nemáme ovšem vrozený jazyk samotný - neexistuje kojenec, který by od chvíle narození žvatlal česky nebo třeba anglicky. Mateřskému jazyku se každé dítě musí naučit.

S učením jazyka si dítě rozvíjí i jazykový cit, který může dosáhnout různé úrovně. Vy, čtenáři, ve Vašem mateřském jazyce také máte jazykový cit. Určitě při mluvení nepřemýšlíte nad tím, jaký vzor použít pro časování toho kterého slovesa, ani si v hlavě neprobíráte pravidla pro užití předložky, kterou se právě chystáte napsat do textu emailu. Přesto tato slova používáte bezchybně (alespoň většinou). Jazykový cit tedy máte. Kde se vzal?

Není v tom žádná magie. Získali jste jej zkušeností. Zkušeností, kterou jste s jazykem až doposud udělali. Hojným kontaktem s ním.

Nejvíce rozvinutý jazykový cit mívají lidé, kteří hodně čtou kvalitní literaturu a vůbec se všestranně vzdělávají. Na druhém místě pak lidé, kteří často poslouchají komplexní promluvy.   Zejména tak, že hodně čtete. Na druhém místě pak tím, že hodně posloucháte komplexní promluvy. Tím se zároveň dostáváme k otázce, co přesně ten jazykový cit je, i k otázce, jak jej získat.

Co to je? Jsou to nevědomá pravidla. Vše v jazyce je systematické, jazyk sám funguje jako ohromný, komplexní systém. Všechno má svá pravidla. Samozřejmě, existují výjimky z některých pravidel, ale i v těchto výjimkách je pořádek, nic není vysloveně nahodilé. Když nějaký jazyk produkujeme - buď jím mluvíme, nebo píšeme - řídíme se těmito pravidly. A to do té míry, do jaké jsme s nimi seznámeni. (Pokud nějaká pravidla zatím neznáme, děláme pak samozřejmě chyby.) 

Pravidla, kterými se řídíme, můžeme mít v hlavě zpracovaná na vědomé nebo na nevědomé úrovni.

Vědomá pravidla jsou ta, která umíme nějak popsat, racionálně zdůvodnit a srozumitelně vysvětlit. Pak ovšem máme v hlavě spoustu dalších pravidel, která se dostala do našeho podvědomí, takže mozek je zaregistroval a zpracoval, jsou v mozku uložená a jsou k dispozici pro používání, na vědomé úrovni k nim ale nemáme přístup. A právě tato podvědomá pravidla jsou naším jazykovým citem. 

Nedokážeme vysvětlit, proč jsme větu utvořili tak či tak, víme ale, že to tak má být. "Zní to dobře. Vypadá to správně. Prostě vím, že to takhle má být."

Vzhledem k tomu, že jazykový cit je věc nabytá, nikoli vrozená, není důvod, abyste jej nemohli získat také. Ať už v mateřštině, nebo v cizím jazyce. Jak?

Chce to hodně číst, nejprve noviny, kratší články a zjednodušenou četbu (nejlépe povídky), na vyšší úrovni knihy všeho druhu, především ale kvalitní beletrii. To je ten absolutně nejlepší způsob, jak si jazykový cit rozvinout.

Pokud čtení nemáte moc v lásce, poslouchejte nahrávky, ale zaměřte se především na poslech kvalitních a "složitých" textů. Co myslím tou složitostí: plkání dvou hlasatelů v rádiu, kteří se snaží vyplnit hloupých pět minut, které zbývají do začátku pořadu, Vám může pomoci v začátcích studia. Pokud se ale chcete dostat mezi pokročilé, budete časem muset sáhnout po pestřejších zdrojích cizího jazyka. To proto, že každodenní mluvená řeč je oproti té psané podstatně prostší: chudší na rozvité věty, přísloví, fráze, komplexní větné struktury i méně používanou slovní zásobu. Pokud se chcete v jazyce opravdu zdokonalit, poslouchejte nahrávky klasické literatury, divadelní hry, příspěvky z konferencí nebo podcasty na různá podnětná témata.

Už v tomto příspěvku jsem zmiňovala, že pro to, aby se člověk naučil nějakému cizímu jazyku, je důležitý objem "přijatých dat". Je zcela nezbytné být vystaven velkému množství tohoto cizího jazyka. Dvojnásob to platí, pokud si přejete rozvinout svůj jazykový cit. Proč?

Protože pokud jste opakovaně vystaveni těm stejným slovním spojením, těm stejným gramatickým jevům, těm stejným konstrukcím a předložkovým vazbám, zákonitě si je zapamatujete. Některé si budete pamatovat aktivně, jiné pasivně, nejpodstatnější ale je, že ve Vaší hlavě prostě někde budou. A právě díky této "databázi", kterou si prostřednictvím hojného kontaktu s jazykem v hlavě utvoříte, pak budete čím dál tím lépe vnímat, co má kde v daném jazyce být, a Váš jazykový cit se tak bude neustále zlepšovat.

Jak to s jazykovým citem máte? Už se Vám jej podařilo v nějakém cizím jazyce získat, i když zatím třeba jen částečně? Co pro jeho získání děláte? Napište mi to do komentářů!

- - -

Kam dál?

→ Přemýšlíte, jaký cizí jazyk si pro studium vybrat? Nejste si jisti, který zvolit? Pomohu Vám učinit správné rozhodnutí.

→ Učíte se anglicky už pět let a stále rodilým mluvčím pořádně nerozumíte? Musíte tento jazyk více poslouchat, nejlépe každý den. Jak si to maximálně usnadnit se dozvíte v tomto článku.

→ Existují lehčí a těžší jazyky? Co myslíte?

→ Zjistěte, jak se toho z krátkých příběhů hodně naučit. Pomůže Vám v tom těchto 19 zábavných aktivit.

→ ...a nezapomeňte se sem stavit pro nový článek zase v úterý, budu se na Vás těšit :-)
Zdroj: http://klarasolarova.pise.cz/128-jaky-cizi-jazyk-se-mam-ucit.html

Zdroje:

autorkou fotografie je Joanna M. Foto

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Co je to cit pro jazyk a jak jej získat radus 10. 03. 2017 - 13:10
RE(2x): Co je to cit pro jazyk a jak jej získat klarasolarova 10. 03. 2017 - 13:16