Mýtus jménem rodilý mluvčí

13. leden 2017 | 17.30 |

Bájný rodilý mluvčí. Všichni chceme mluvit jako on! Kde byl viděn naposledy?

unicorn

Studenti se na mě občas obrací s otázkami typu "Za jak dlouho se naučím španělsky?" a "Jak dlouho mi bude trvat, než budu mluvit anglicky jako rodilý mluvčí?" a mě v těchto případech nezbývá než odpovědět: "Nevím". On to totiž neví a vědět nemůže nikdo.

Co to totiž znamená "naučit se španělsky"? Těžko říct: někdo tím má na mysli, že si dokáže v restauraci objednat jídlo a v hotelu vyřídit ubytování; jiný člověk si pod tím představuje, že se dokáže večer v hospůdce se Španěly plynule pobavit o autech a fotbale; a třetí očekává, že si dokáže přečíst noviny, podívat se na film v originále bez titulků a všemu perfektně rozumět a k tomu vést ve španělštině obchodní jednání a ani jednou se přitom nezakoktat. Co to tedy znamená naučit se nějakému jazyku?

To záleží na okolnostech. Každý student potřebuje dosáhnout jiné jazykové úrovně a bude jazyk používat pro trochu jiné účely, než jeho spolužák. Navíc má každý jiné výchozí znalosti, jiný způsob učení a tak dále, takže tím tuplem není možné paušálně říci: zabere Vám 400 vyučovacích hodin, než budete pořádně umět španělsky.

Ze stejného důvodu je třeba být vždy skeptický, když někdo prohlašuje, že mluví XY jazyky. Mluvit nějakým jazykem může klidně znamenat, že dokážete pozdravit a zeptat se "Jak se máš?", toť vše. Také to ale může znamenat, že máte slovní zásobu 10 000 slov a dokážete plynule tlumočit oběma směry. Pokud tedy někdo uvádí, že mluví určitým počtem jazyků, nemá tato informace žádnou hodnotu, pokud neuvede, na jaké úrovni dané jazyky ovládá.

Vraťme se ale k postavě rodilého mluvčího. Většina z Vás, kteří čtete tento článek, jste rodilými mluvčími češtiny. Zeptám se Vás: umíte česky na sto procent? Znáte všechna česká slova? Správná odpověď je: Ne. I v případě, že jste vzdělaní, sečtělí a nadprůměrně inteligentní a jazykově nadaní: Ne.

Neexistuje, nikdy neexistoval a existovat nebude Čech, který by češtinu ovládal dokonale. Každý z nás, především co se slovní zásoby týče, ovládá vždy jen určitý výsek jazyka vztahující se k tomu, co ve svém životě potřebuje vyjádřit. Pokud jste třeba instalatér a v životě jste nestudovali medicínu ani jste se o ni nijak nezajímali, pravděpodobně nebudete vědět, co je to makrofág nebo aglutinace. Stejně tak lékař, který nikdy neměl nic do činění s armádou ani historií, nebude mít ponětí, co to byla karakola, a to přesto, že je to vzdělaný člověk. 

Vaše znalost slovní zásoby tedy závisí na Vaší profesi a koníčcích, souhrnně řečeno na oborech, se kterými jste kdy v životě měli něco společného; dále pak na Vašem vzdělání, na Vašem jazykovém nadání, na tom, jak jste sečtělí, v jakých sociálních kruzích se pohybujete, v jakých místech jste žili (protože jazyk se liší region od regionu, především co do výslovnosti a slovní zásoby, ale někdy i z gramatického hlediska), a tak dále. Vlivů je zde celá řada.

Tímto tedy vyvracíme jednu z hlavních zakořeněných představ, že rodilý mluvčí je někdo, kdo rozumí všemu - jakémukoli textu, poslechu. rozhovoru, čemukoli. Není to pravda. Rodilý mluvčí rozumí pouze tomu, s čím měl v životě nějakou zkušenost. Pokud mi nevěříte, zkuste si přečíst odborný text z branže, o které nic nevíte - třeba pojednání o výpočtech součinitele prostupu tepla určené pro stavební inženýry, příručku pro účetní obsahující letošní novinky v zákoně nebo publikaci o nejnovějších chemoterapeutických směsích a jejich vlastnostech a uvidíte sami. 

mermaid

Stejně tak nelze úplně říct, že někdo mluví určitým jazykem na úrovni rodilého mluvčího, protože kdybychom měli reálně srovnávat jeho znalosti s rozličnými rodilými mluvčími, zjistili bychom, že každý má úplně jinou úroveň. Někdo se základním vzděláním, průměrnou inteligencí a zaměstnáním a koníčky, které verbální komunikaci nijak nerozvíjejí, má slovní zásobu 5 000 slov a píše s hrubkami, bude mluvit na zcela jiné úrovni (byť je to rodilý mluvčí) než třeba středoškolský učitel fyziky, který má za sebou magisterské studium a hrubky sice nedělá, ale občas zapomene na to, kdy psát velká a kdy malá písmena nebo kam správně ve větě umístit čárky; a ten zase bude mít dramaticky odlišnou jazykovou úroveň než sedmašedesátiletý profesor literatury, který za život přečetl tisíce až desetitisíce knih, sám jich dvanáct napsal a má slovní zásobu jako Karel Čapek. Nějaký univerzální, "standardizovaný" rodilý mluvčí vůbec neexistuje, a proto se také nemůže stát měřítkem pro hodnocení.

Také je třeba zmínit, že drtivá většina lidí, kteří se začínají učit nějaký cizí jazyk jako teenageři nebo v dospělosti, může dosáhnout bezmála perfektní úrovně gramatiky a fantastické slovní zásoby, ale s výjimkou velmi malé hrstky extrémně sluchově nadaných lidí nikdy nezíská výslovnost totožnou s rodilým mluvčím. I když bude takový jedinec mluvit naprosto správně a srozumitelně, vždy u něj bude znatelný cizokrajný přízvuk. Na tom není nic špatného a porozumění to nikterak nebrání, nicméně to však, máme-li situaci hodnotit objektivně, neodpovídá výslovnosti rodilého mluvčího na plných sto procent.

Zde bych udělala malou poznámku pod čarou - pokud Vám nějaká jazyková škola slibuje, že Vás jako dospělého naučí mluvit s dokonalým řekněme kubánským přízvukem, z 90% kecá. Může Vás naučit kubánskou španělštinu, budete myslet jako Kubánec, používat stejná slova jako Kubánec, Vaše výslovnost bude samozřejmě mít nádech té kubánské, ale dokonale kubánská s pravděpodobností hraničíci s jistotou nikdy nebude.

Srovnání s rodilým mluvčím tedy má smysl pouze v jediném případě: hovoříme-li o mezinárodních zkouškách, jako jsou třeba zkoušky Cambridge nebo DELE. V nich se ta nejvyšší úroveň (CPE u cambridgeských zkoušek, C2 u zkoušek DELE) označuje jako úroveň srovnatelná s rodllým mluvčím. O jakém rodilém mluvčím je zde ale řeč?

Nesrovnává se tu s jakýmkoli rodilým mluvčím, ale testy jsou vypracované dle parametrů vysloveně vzdělaného rodilého mluvčího, nejspíše takového, který zdárně absolvoval vysokoškolské studium a je jazykově i mentálně nadprůměrně zdatný, neboť nejen že disponuje obsáhlou slovní zásobou, ale má také všeobecný přehled, kritické myšlení, schopnost abstrakce, analýzy a syntézy, dokáže si dobře organizovat čas, umí se rychle rozhodovat a jednat strategicky a nečiní mu problém napsat v okamžiku a bez jakýchkoli slovníků, googlení a automatické kontroly pravopisu koherentní, srozumitelný a jazykově i logicky správný text, který má hlavu a patu.

Co tedy říci závěrem? Pamatujte, že standardizovaný prototyp rodilého mluvčího zkrátka neexistuje, ačkoli o něm každou chvíli někdo mluví. Vykašlete se na pronásledování jeho přeludu: naposledy byl spatřen v centru Atlantidy a pak kousek od Eldoráda. Přemýšlíte-li o tom, na jakou jazykovou úroveň se chcete dostat, pak se neupínejte na mytického native speakera, ale raději si rozmyslete, co konkrétně chcete v daném jazyce zvládnout: koupit si jízdenku, promluvit si se známými o rodině, práci a koníččích, být připraven na pracovní stáž v zahraničí? A pokud přes to všechno chcete "mluvit jako rodilý mluvčí", nechť je Vaším ideálem rodilý mluvčí ve vzdělané a upgradované verzi, po jaké baží hodnotitelé mezinárodních zkoušek. Cesta za takovýmto rodilým mluvčím totiž na rozdíl od toho bájného existuje.

A na jakou úroveň své jazykové znalosti toužíte dostat Vy? Napište mi to do komentářů!

- - -

Kam dál?

→ Pojďte si se mnou popovídat osobně. Přijďte na Španělštinu u kávy!

→ Přidejte se k této dobrodružné plavbě.

→ Kdo Vám na YouTube pomůže dostat úroveň Vaší španělštiny do závratných výšin? Hned dvě party specialistů. Omrkněte je obě, tu první i tu druhou.

→ Jestlipak jste náhodou nezmeškali některý z top článků roku 2016? Zkontrolujte si to.

→ ...a přijďte sem opět v neděli, budu na Vás čekat s prvním článkem velké série o učitelích a lektorech. Tentokrát Vám prozradím, jak jednoduše poznáte dobrého učitele

Zdroje:

autoři fotografií:

- jednorožec - Tomais Ashdene, viz https://www.flickr.com/photos/tomaisashdene/8686481567/in/photolist-eeAukz-mCwS9-nf9QaC-cih8kj-CYhwK-scosN6-9ua4EC-ePF41W-7PnYVE-7PiYRt-6mrjvt-6ZYKQf-PMLcF-8NKxNT-n7kiRo-8dThEH-8GhtVw-87aMbh-9m7LTz-6WKfDQ-7PiZwa-5N6qTK-KWSp-3Jxqj1-4hFmyA-8Y1wNQ-bvMkJu-8XKwHN-NQzJR-5NSsRh-8j3BGv-nLKmgg-4EXc8i-6RzeDJ-a535bN-ai99ty-7Pj1ar-5ARwdV-5rww9-c1NBPG-qzENVJ-7P1zPu-744V1d-ebiJU1-p7BMzd-91Hmc7-8XYQJ-57JsNo-9qL92t-8szTS3

 - mořská víla - AK Rockefeller, viz https://www.flickr.com/photos/akrockefeller/15234592771/in/photolist-pdegEB-HgQkG-7RUGNg-kJ9yTE-97P6TK-qF991r-5ALadU-fBzA4S-7Cfo7x-4jJbzk-mJmcWh-nuUwEk-7ZkoSv-8sYKq-aB1U1G-8Gfrx2-dWh1KB-e5grX-jGign-jGigo-pasBqQ-dCiMz-cBa3Cy-3wkn-4wfPUH-F7Gnn-o6osMM-4btQSj-grFag-a3vrku-aoDzCz-bv9h7V-atdtJ1-aoDzLt-7x9Qmo-biw3sP-4Acmbd-fh2dY-4tcNJX-7jxKrB-cUijkS-8hL4Ac-bNt62x-oipWkD-4EaeTT-bNt64F-2FdfS-fiVDDK-sWFEU-2QjK8c

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Mýtus jménem rodilý mluvčí wien n 17. 01. 2017 - 06:14
RE(2x): Mýtus jménem rodilý mluvčí klarasolarova 17. 01. 2017 - 20:30